ΛΥΣΕΙΣ

» Αρχική » ΛΥΣΕΙΣΛΥΣΕΙΣ

Είτε πρόκειται για λύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των υποδομών, είτε πρόκειται για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι:
·         Οι διαδικασίες να γίνονται απλούστερες, πιο γρήγορες, πιο ασφαλείς,
·         Οι συνεργάτες μας να έχουν εύκολα πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζονται όταν πρέπει.

 Οι πελάτες μας προέρχονται από όλους τους κλάδους της αγοράς, και τις περισσότερες φορές η συνεργασία μας περιλαμβάνει παραπάνω από ένα έργο, αφού θεωρούμε σημαντικό να παραδίδουμε στο συμφωνημένο χρόνο και κόστος.

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας της Business Software είναι:
 • Μελέτη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Μηχανογραφικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως:
           ·  Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων, Συστημάτων Αυτοματισμού Γραφείου και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας και Επικοινωνιών.
           · Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο.
           · Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης.
           · Μελέτη & Ανάπτυξη Λύσεων Ενοποίησης Υπηρεσιών Δεδομένων-Φωνής-Εικόνας
 • Πώληση Hardware, Software, Aναλώσιμων Προϊόντων και Περιφερειακών.
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Συστημάτων Επικοινωνίας.
 • Υπηρεσίες Συμβούλου προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 • Παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας.

Η Business Software σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους στην ελληνική αγορά, υλοποιούν έργα ERP και CRM. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την ανάλυση και συγγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη, ενώ παρακολουθεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του συστήματος μετά την εγκατάστασή του. Επίσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά σε οικονομικές εφαρμογές.

Enterprise ERP
 
  ERP (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων)

 Το ERP πέρα από ένα συνηθισμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων,  είναι ένα σύγχρονο business λογισμικό   «ανοικτής αρχιτεκτονικής», που αποσκοπεί  στην βελτιστοποίηση   της λειτουργίας των επιχειρηματικών διαδικασιών της επιχείρησης.
Τα χαρακτηριστικά ενός ERP συστήματος είναι:
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 
 • Ευελιξία στην κάλυψη των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης με την προσθήκη των υποσυστημάτων που   χρειάζεται η επιχείρηση.
 • Πλήρης προσαρμογή της εφαρμογής στις επιχειρηματικές  λειτουργικές διαδικασίες της εταιρίας.
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών και καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης. 
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. 
 • Εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών από την   διοίκηση για τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών   αποφάσεων.
 
Customer Relationship Management (CRM) είναι το λογισμικό που αναλαμβάνει την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων μιας επιχείρησης, είτε πρόκειται για υφιστάμενους πελάτες είτε δυνητικούς. Το CRM συνδυάζει επιχειρησιακές διαδικασίες, ανθρώπους και τεχνολογία προς την επίτευξη ενός στόχου: την απόκτηση και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Πρόκειται για  την μεθοδολογία-στρατηγική αναγνώρισης της αγοραστικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς των πελατών, με έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης με αμοιβαίο όφελος.
Μια επιτυχημένη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές μιας επιχείρησης, όπως πωλήσεις, marketing, customer service και βοηθά στην οργάνωση των τμημάτων της και στην καλύτερη διαχείριση της εισερχόμενης πληροφορίας.

Κατά την σχεδίαση της εφαρμογής, σημαντική έμφαση έχει δοθεί στην διευκόλυνση των χρηστών για την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβασή τους στην διαχείριση των ενεργειών.
 
 


Η ΕΤΑΙΡΙΑ

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΛΥΣΕΙΣ
- ΠΕΛΑΤΕΣ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΩΚΑ Δ. 11, ΠΥΛΑΙΑ
ΤΚ 55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 32 12 12
FAX: 2310 32 12 14
© 2015 - busoft.gr -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr
Back to top